مقالات

سندروم نفروتیک چیست

سندروم نفروتیک چیست

سندروم نفروتیک چیست؟ سندروم نفروتیک نشانه هایی از عملکرد نامناسب کلیه هاست که ممکن است در نتیجهٔ اختلالات در فیلتراسیون و پاک سازی خون توسط

ادامه مطالب
عفونت بیضه چیست

عفونت بیضه چیست

عفونت بیضه چیست؟ بیماری التهاب اپیدیدیم یا اپیدیدیمیت، یک وضعیت التهابی در اپیدیدیم – لوله ای که اسپرم را از بیضه به مجاری اسپرمی حمل

ادامه مطالب
پریاپیسم چیست

پریاپیسم چیست

پریاپیسم چیست؟ پریاپیسم، یک وضعیت دردناک است که ممکن است به مدت چندین ساعت ادامه داشته باشد. در این وضعیت، خون در آلت تناسلی باقی

ادامه مطالب