مقالات

سنگ مثانه چیست

سنگ مثانه چیست

سنگ مثانه چیست؟ سنگ های مثانه، توده های معدنی که در اثر ترکیب غلیظ ادرار در داخل مثانه ایجاد می شوند، از مواد معدنی متبلور

ادامه مطالب